Naše služby

Společnost HAKOMA Facilities s. r. o. poskytuje rozsah a kvalitu služeb odpovídající požadavkům na zajištění bezpečného, hospodárného a bezporuchového provozu, údržby a opravy technologických zařízení a provozních celků ve svěřených objektech.

Požadavek na zajištění energetického managementu a nepřetržitého dispečinku je zprostředkován stálým telefonickým a e-mailovým spojením s nepřetržitým dispečinkem společnosti HAKOMA Facilities s. r. o. Pracovníci zařazeni v pracovní pohotovosti jsou opakovaně seznamováni s orientací v objektech, technickým zařízením a nezbytnou dokumentací k provedení zásahu formou pracovních stáží. Rovněž mají všechna odborná školení a kvalifikaci na provozovaná zařízení ve všech spravovaných objektech. Zpracování provozní dokumentace včetně provozních řádů na dotčené provozní celky a vedení dokumentace se řídí interními pravidly a standardy společnosti HAKOMA Facilities s. r. o. a je vždy v souladu s technickými normami, vyhláškami, legislativou a pokyny výrobce zařízení. Dokumentace preventivní údržby je rozpracována do jednotlivých pracovních činností pro každé zařízení samostatně. Personální úsek společnosti zajišťuje kompletní přípravu zaměstnanců dle předem zpracovaných plánů řídících se interní směrnicí – vstupní zdravotní prohlídky zaměstnanců, školení PO a BOZP, profesní školení zaměstnanců a odborná školení podle druhu provozovaných zařízení na příslušném objektu. Zaměstnanci jsou systematicky a trvale vedeni k samostatnosti, odpovědnosti a spolehlivosti, včetně dodržování místních nařízení a předpisů na pracovišti.

 

  • Technická správa a údržba nemovitostí
  • Činnost statutárního zástupce SVJ
  • Majetková, účetní, a nájemní administrativa
  • Ostraha majetku a osob (koncesovaný dodavatel)
  • Služby recepce
  • Služby poštovní podatelny
  • Úklidové služby